OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 165 - Upał (stopień 2) X

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

XIX Mistrzostwa

XIX Mistrzostwa

Uprzejmie informujemy, że w dniu 29 sierpnia 2020 r. planowana jest organizacja XIX edycji Otwartych Mistrzostw Województwa Świętokrzyskiego Grup Szybkiego Reagowania na Wodzie – Chańcza 2020.

Organizacja mistrzostw na trwale wpisała się w kalendarz sportów wodnych, których tradycją jest sprawdzenie przygotowania ratowników do skutecznego ratowania życia ludzkiego. Ważnym zadaniem mistrzostw jest również wymiana doświadczeń, a także popularyzacja ratownictwa wodnego oraz ochrony ludności przed skutkami powodzi i innych zagrożeń. Mistrzostwa są organizowane poprzez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŚUW przy współudziale Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, Zarządu Wojewódzkiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Zarządu Stowarzyszenia Świętokrzyskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Świętokrzyskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Kielcach.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku podjęcia decyzji o udziale w mistrzostwach i ostatecznym składzie drużyny, należy przesłać kartę zgłoszenia na mistrzostwa w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 sierpnia 2020 r. do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŚUW w Kielcach: faksem na nr 41 342-14-04, albo e-mailem na adres:(wioc02@kielce.uw.gov.pl).

Koszty udziału i wyżywienia uczestnicy pokrywają we własnym zakresie lub w ramach delegacji służbowej.

Wersja elektroniczna regulaminu (komunikatu), karty zgłoszenia i programu mistrzostw znajduje się na stronie internetowej WBiZK ŚUW w Kielcach http://czkw.kielce.uw.gov.pl pod linkiem XIX Mistrzostwa. 

Ponadto uprzejmie informujemy, że w związku obowiązującym od 20 marca 2020 r. w Polsce stanem epidemii prowadzona jest na bieżąco ocena pandemii koronawirusa i jeżeli będzie to konieczne, podjęte zostaną wszelkie działania, wymagane by chronić zdrowie wszystkich osób związanych z mistrzostwami.

Organizatorzy mistrzostw postawili bezpieczeństwo i zdrowie uczestników wydarzenia na pierwszym miejscu, jako priorytet. 

Pragniemy podkreślić, iż pomimo tego, że zawody cieszą się dużym zainteresowaniem ratowników reprezentujących Państwową i Ochotniczą Straż Pożarną, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe oraz Ośrodki Sportu i Rekreacji, a także Policji - w przypadku wprowadzenia nowych obostrzeń lub negatywnej opinii Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego mistrzostwa mogą zostać odwołane.


W dniu 30.07. br. w ŚUW w Kielcach odbyło się spotkanie robocze w sprawie organizacji mistrzostw. Podczas spotkania ustalono, iż „swój udział w zawodach drużyny zgłaszają w formie pisemnej na karcie zgłoszenia do WBiZK ŚUW w Kielcach do dnia 14 sierpnia 2020 roku”.

Ponadto organizatorzy zwrócili się do Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o dokonanie analizy ryzyka bezpieczeństwa zdrowotnego (epidemiologicznego) uczestników planowanych zawodów. Po uzyskaniu rekomendacji stosowne informacje w zakresie wymogów sanitarnych zapewniających bezpieczeństwo podczas zawodów zostaną przekazane do urzędów gmin, miast i starostw powiatowych.

Pliki do pobrania