Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty kryzysowe

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 169 - Gęsta mgła

Zasięg ostrzeżeń w województwie

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 169
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ
o godz. 12:14 dnia 22.11.2022

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Gęsta mgła/1

Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: buski(100), jędrzejowski(99), kazimierski(100), Kielce(103), kielecki(103), konecki(98), opatowski(100), ostrowiecki(99), pińczowski(100), sandomierski(101), skarżyski(99), starachowicki(100), staszowski(98), włoszczowski(99)

Ważność: od godz. 17:00 dnia 22.11.2022 do godz. 09:00 dnia 23.11.2022

Prawdopodobieństwo: 80%

Przebieg: Prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których widzialność może wynosić miejscami od 50 mdo 200 m.

Uwagi: Brak.

Pliki do pobrania