OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 165 - Upał (stopień 2) X

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

XIX Mistrzostwa

XIX Mistrzostwa

W dniu 28 sierpnia 2021 r. nad Zalewem w Chańczy k/ Rakowa odbyły się XIX Otwarte Mistrzostwa Województwa Świętokrzyskiego Grup Szybkiego Reagowania na Wodzie.

W pierwszych mistrzostwach w 2002 roku wzięło udział 16 drużyn. W kolejnych latach liczba drużyn systematycznie się zwiększała.

W bieżącym roku swój udział w zawodach zadeklarowało 46 drużyn - głównie z Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, a także reprezentujących Policję oraz Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Ostatecznie wystartowało 39 drużyn.

Najmłodszy uczestnik – miał 7 lat i reprezentował OSP Klimontów, a najstarszy – 52 lata.

Mistrzostwa rozpoczęły się uroczystym otwarciem o godzinie 9:00 oraz omówieniem warunków bezpieczeństwa. Następnie ratownicy uczestniczyli w zawodach, których praktycznymi elementami były:

 1. wyścig równoległy na łodziach,
 2. wyścig drużynowy na łodzi motorowej,
 3. wiosłowanie łodzią na dystansie 100 m,
 4. wyścig na pontonie z pagajami,
 5. reanimacja na fantomie,
 6. rzut rzutką rękawową do celu.

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Nr 1 z Kielc okazała się bezkonkurencyjna. Tuż za nią na podium znalazły się Ochotnicze Straże Pożarne w Rakowie i Śladkowie Małym. Kolejne miejsca zajęły drużyny reprezentujące OSP z Woli Jachowej i OSP z Klimontowa na VI miejscu uplasowała się drużyna JRG Nr 3 Kielce.

Dla drużyn, które zajęły pierwsze sześć miejsc oraz dla najmłodszego i najstarszego zawodnika Wojewoda Świętokrzyski ufundował puchary oraz nagrody rzeczowe: kołowrót ratowniczy z linką, koło ratownicze, pas ratowniczy, rzutkę rękawową oraz boje ratownicze. Puchary ufundował również Świętokrzyski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej - dla najlepszej drużyny PSP oraz OSP oraz Starosta Staszowski dla najlepszej drużyny.

Organizacja Mistrzostw na trwale wpisała się w kalendarz sportów wodnych, których tradycją jest sprawdzenie przygotowania ratowników do skutecznego ratowania życia ludzkiego.

Ważnym zadaniem Mistrzostw jest również wymiana doświadczeń, a także popularyzacja ratownictwa wodnego oraz ochrony ludności przed skutkami powodzi i innych zagrożeń.

Mistrzostwa organizowane są przez Wojewodę Świętokrzyskiego we współpracy z Zarządem Wojewódzkim Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Zarządem Stowarzyszenia Świętokrzyskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Świętokrzyskim Oddziałem Polskiego Czerwonego Krzyża oraz Świętokrzyskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.

 • #1
  #1
 • #2
  #2
 • #3
  #3
 • #4
  #4
 • #5
  #5
 • #6
  #6
 • #7
  #7
 • #8
  #8
 • #9
  #9
 • #10
  #10
 • #11
  #11
 • #12
  #12
 • #13
  #13
 • #14
  #14
 • #15
  #15
 • #16
  #16
 • #17
  #17