OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 165 - Upał (stopień 2) X

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

XIX Mistrzostwa

XIX Mistrzostwa - Chańcza 2021

Uprzejmie informujemy, że w dniu 28 sierpnia 2021 r. planowana jest organizacja XIX edycji Otwartych Mistrzostw Województwa Świętokrzyskiego Grup Szybkiego Reagowania na Wodzie – Chańcza 2021.

Organizacja mistrzostw na trwale wpisała się w kalendarz sportów wodnych, których tradycją jest sprawdzenie przygotowania ratowników do skutecznego ratowania zdrowia i życia ludzkiego. Mistrzostwa są również okazją do pokazania, że wymiana doświadczeń, a także popularyzacja ratownictwa wodnego oraz ochrony ludności przed skutkami powodzi i innymi zagrożeniami wśród społeczeństwa województwa świętokrzyskiego jest ważnym przedsięwzięciem w tworzeniu systemu bezpieczeństwa naszego kraju.

Mistrzostwa są organizowane poprzez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŚUW przy współudziale Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, Zarządu Wojewódzkiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Zarządu Stowarzyszenia  Świętokrzyskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz Świętokrzyskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Kielcach.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku podjęcia decyzji o udziale w mistrzostwach i ostatecznym składzie drużyny, należy przesłać kartę zgłoszenia na mistrzostwa w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 sierpnia 2021 r. do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŚUW w Kielcach: faksem na nr 41 342-14-04, albo e-mailem na adres:(wioc02@kielce.uw.gov.pl).

Koszty udziału i wyżywienia uczestnicy pokrywają we własnym zakresie lub w ramach delegacji służbowej.

W załączeniu regulamin (komunikat) mistrzostw, karta zgłoszenia drużyny oraz program i rekomendacje bezpieczeństwa sanitarnego mistrzostw.

Ponadto uprzejmie informuję, że w związku z obowiązującym od 20 marca 2020 r. w Polsce stanem epidemii, mogą zostać przesłane w późniejszym czasie dodatkowe informacje dotyczące obostrzeń w zależności od aktualnej sytuacji i obowiązujących przepisów.

Organizatorzy mistrzostw na pierwszym miejscu jako priorytet stawiają komfort i bezpieczeństwo oraz zdrowie zawodników i kibiców wydarzenia.

Pliki do pobrania