Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 101 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych (Pilica do Zb. Sulejów) X

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

XIII Mistrzostwa

XIII Mistrzostwa

Uprzejmie informujemy, że Wojewoda Świętokrzyski poprzez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, przy współudziale: Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, Zarządu Wojewódzkiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Świętokrzyskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Kielcach organizuje w dniu 30 sierpnia 2014 r. „XIII Otwarte Mistrzostwa Województwa Świętokrzyskiego Grup Szybkiego Reagowania na Wodzie - Chańcza 2014”

Mistrzostwa  na trwałe wpisały się w kalendarz sportów wodnych, których tradycją jest sprawdzenie umiejętności ratowników, wymiana doświadczeń oraz  popularyzacja ratownictwa, ochrony ludności i regionu świętokrzyskiego.

Zapraszamy Państwa na mistrzostwa, które cieszą się dużym zainteresowaniem wśród ratowników Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Ochotniczych Straży Pożarnych, Miejskich Ośrodków Sportu i Rekreacji oraz Państwowej Straż Pożarnej i Policji. Jednocześnie informujemy, że w przypadku podjęcia decyzji o udziale w mistrzostwach i ostatecznym składzie drużyny - należy przesłać kartę zgłoszenia na mistrzostwa w nieprzekraczalnym terminie do 14 sierpnia 2014 r. pocztą na adres: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŚUW w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce lub faksem na nr 41 342-14-04 albo e-mailem na adres:(wioc02@kielce.uw.gov.pl). Zgłoszenia po tym terminie nie będą przyjmowane.  W dniu mistrzostw także nie będą przyjmowane zgłoszenia drużyn.

Koszty udziału i wyżywienia uczestnicy pokrywają we własnym zakresie lub w ramach delegacji służbowej.

Mistrzostwa odbędą się na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „CHAŃCZA”.

W załączeniu: komunikat o mistrzostwach, karta zgłoszenia, program mistrzostw.

Pliki do pobrania