Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Informacje o wydziale


 

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

sekretariat: pok. 522, bud. A
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
tel.: +48 (41) 342 16 88
fax: +48 (41) 342 14 04
e-mail: sekretariatWBiZK@kielce.uw.gov.pl
strona www: czkw.kielce.uw.gov.pl

Dyrektor: Michał Warszawski
Zastępca dyrektora: Joanna Janiszewska-Bujała

Pliki do pobrania