Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

 • XV Mistrzostwa
  30.07.2016

  Uprzejmie informujemy, że Wojewoda Świętokrzyski poprzez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, przy współudziale: Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, Zarządu Wojewódzkiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Świętokrzyskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Kielcach organizuje w dniu 27 sierpnia 2016 r. „XV Otwarte Mistrzostwa Województwa Świętokrzyskiego Grup Szybkiego Reagowania na Wodzie - Chańcza 2016”

 • Zakaz ruchu pojazdów
  27.07.2016

  Ukazało się rozporządzenie porządkowe wojewody w sprawie wprowadzenia zakazu ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton.

 • Informacja o ryzyku wystąpienia przekroczeń norm jakości powietrza w woj. świętokrzyskim
  20.07.2016

 • Ograniczenia w przewozie drogowym towarów niebezpiecznych
  19.07.2016

  W związku z uroczystymi obchodami Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016, w celu ochrony życia, zdrowia i mienia osób oraz zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego, wprowadza się zakaz drogowego przewozu towarów niebezpiecznych tj. materiałów lub przedmiotów, które zgodnie z Umową europejską dotyczącą międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR).