Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty

Aktualności

 • KOMUNIKAT - powrót licealistów z Liberii
  14.08.2014

  Dolnośląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny we Wrocławiu w związku z informacjami prasowymi dotyczącymi zagrożenia związanego z powrotem wrocławskich licealistów z Liberii informuje, że do chwili obecnej nie stwierdzono żadnego zagrożenia związanego z wirusem Ebola we Wrocławiu.

 • XIII Mistrzostwa
  09.06.2014

  Uprzejmie informujemy, że Wojewoda Świętokrzyski poprzez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, przy współudziale: Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, Zarządu Wojewódzkiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Świętokrzyskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Kielcach organizuje w dniu 30 sierpnia 2014 r. „XIII Otwarte Mistrzostwa Województwa Świętokrzyskiego Grup Szybkiego Reagowania na Wodzie - Chańcza 2014”

 • Pomoc dla Republiki Serbii
  23.05.2014

  W związku ze stanem klęski żywiołowej spowodowanej przez powodzie, do Ministerstwa Zdrowia Republiki Serbii zgłasza się duża liczba organizacji i osób prywatnych z kraju i zagranicy, którzy chcą ofiarować niezbędną pomoc: leki i wyroby medyczne. Chociaż Republika Serbii posiada wystarczającą ilość leków i wyrobów medycznych zapewniających ochronę zdrowia w zwykłych okolicznościach, to w nagłych wypadkach niezbędne jest dostarczenie dodatkowych ilości pewnych grup leków i wyrobów medycznych, na które wzrosło zapotrzebowanie wśród ludności.

 • Święto OC
  01.03.2014

  Światowy Dzień Obrony Cywilnej (ang. World Civil Defence Day) – święto ustanowione w 1990 r. przez Międzynarodową Organizację Obrony Cywilnej (ang. The International Civil Defence Organisation, ICDO). Dzień ten upamiętnia wejście w życie 1 marca 1972 r. konstytucji ICDO, jako organizacji międzyrządowej.