OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 107 - Upał X

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
Służba dyżurna wojewody tel. 987
sekretariat: pok. 27, bud. A
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
tel.: +48 (41) 342 11 10, 342 11 99, 344 33 33
fax: +48 (41) 342 14 03, 342 19 84, 344 48 32