OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 165 - Upał (stopień 2) X

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Konkurs plastyczny

Konkurs plastyczny rozstrzygnięty

Głównym celem konkursu jest rozwijanie wśród dzieci i młodzieży wyobraźni oraz świadomości, co może się stać, gdy nie przestrzegamy podstawowych zasad bezpieczeństwa w domu, na ulicy, w szkole, na wycieczce. Konkurs ma za zadanie promować wiedzę o bezpieczeństwie oraz kształtować prawidłowe postawy.

Konkurs organizowany jest przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, natomiast w województwie świętokrzyskim patronat nad konkursem sprawuje Wojewoda Świętokrzyski przy współudziale Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej  oraz Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w Kielcach. 

XVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży 2014/2015 organizowany jest pod hasłem „Bezpieczeństwo i rozwaga – tego od Ciebie każdy wymaga!”

W dniu 24 kwietnia 2015 r. komisja konkursowa z 271 prac przekazanych z powiatów rozstrzygneła eliminację wojewódzką konkursu w poszczególnych kategoriach wiekowych: 

I grupa - uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych:

Miejsce

Imię i nazwisko

Nazwa i adres szkoły

Nauczyciel/opiekun

I.

Franciszek Sałata

Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Staszowie

Katarzyna Zielińska

II.

Maciej Łuszczyński

Zespół Szkół im. Jana Pawła II Szkoła Podstawowa w Łopusznie

Iwona Wisznarewska

III.

Aleksandra Bury

Szkoła Podstawowa nr 1 w Końskich

Alina Martyka

IV.

Amelia Jurkowska

Szkoła Podstawowa w Raczycach 
gm. Gnojno

Monika Obłąk

V.

Małgorzata Laskowska

Zespól Szkól Ogólnokształcących Szkoła Podstawowa w Wolicy gm. Chęciny

Marta Kaczor

II grupa - uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych:

Miejsce

Imię i nazwisko

Nazwa i adres szkoły

Nauczyciel/opiekun

I.

Oliwia Malaga

Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Gnieździskach 
gm. Łopuszno

Agnieszka Jakubowska

II.

Julia Orzechowska

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Hieronima Łaskiego w Staszowie

Beata Rachoń

III.

Matylda Miernik

Szkoła Podstawowa w Woli Szczygiełkowej gm. Bodzentyn

Jolanta Pióro

IV.

Miłosz Januszek

Szkoła Podstawowa im. gen. Stanisława Skalskiego w  Polichnie gm. Chęciny

Mirosław Mazur

V.

Natalia Czwartosz

Szkoła Podstawowa w Tokarni gm. Chęciny

Anna Engel

III grupa - uczniowie gimnazjów:

Miejsce

Imię i nazwisko

Nazwa i adres szkoły

Nauczyciel/opiekun

I.

Michalina Kozioł

Zespół Szkół im Jana Pawła II Gimnazjum w Łopusznie

Bogumiła Kamińska

II.

Magdalena Janicka

Zespól Placówek Oświatowych Gimnazjum nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Staszowie

Jolanta Polit

III.

Sara Bernat

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach

Joanna Pala

IV.

Klaudia Ogonowska

Zespół Szkół im Jana Pawła II Gimnazjum
w Łopusznie

Bogumiła Kamińska

V.

Emilia Strójwąs

Zespół Placówek Oświatowych Gimnazjum
w Morawicy

Paweł Strójwąs

IV grupa – uczniowie i wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno--wychowawczych, świetlic terapeutycznych (do 18 r. ż.):

Miejsce

Imię i nazwisko

Nazwa i adres szkoły

Nauczyciel/opiekun

I.

Iwona Walczak

Zespół Placówek Szkolno- Wychowawczych- Rewalidacyjnych w Cudzynowicach 
gm Kazimierza Wielka

Jowita Bratek

II.

Julia Wiśniewska

Świetlica Socjoterapeutyczna „Bajka”
w Sandomierzu

Sylwia Kozłowska

III.

Joanna Mosiołek

Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Parafii Św. Judy Tadeusza w Starachowicach

Katarzyna Murawska

IV.

Dominika Wiącek

Internat Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kielcach

Małgorzata Pedrycz

V.

Karolina Bujak

Internat Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kielcach

Małgorzata Pedrycz

Dla laureatów etapu wojewódzkiego przewidziane są atrakcyjne nagrody - sprzęt audiowizualny. Wręczenie nagród i dyplomów planowane jest w dniu 18 maja 2015 r. od godz. 10.00 w Sali Krajowej Bazy Sprzętu Specjalistycznego (KBSS) KW PSP w Kielcach przy ul. Sandomierskiej 81.

 

 • Grupa I Miejsce II. Maciej Łuszczyński, Zespół Szkół im. Jana Pawła II Szkoła Podstawowa w Łopusznie
  Grupa I Miejsce II. Maciej Łuszczyński, Zespół Szkół im. Jana Pawła II Szkoła Podstawowa w Łopusznie
 • Grupa I Miejsce I. Franciszek Sałata, Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Staszowie
  Grupa I Miejsce I. Franciszek Sałata, Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Staszowie
 • Grupa I Miejsce III. Aleksandra Bury, Szkoła Podstawowa nr 1 w Końskich
  Grupa I Miejsce III. Aleksandra Bury, Szkoła Podstawowa nr 1 w Końskich
 • Grupa I Miejsce IV. Amelia Jurkowska, Szkoła Podstawowa w Raczycach gm. Gnojno
  Grupa I Miejsce IV. Amelia Jurkowska, Szkoła Podstawowa w Raczycach gm. Gnojno
 • Grupa I Miejsce V. Małgorzata Laskowska, Zespół Szkół Ogólnokształcących Szkoła Podstawowa w Wolicy gm. Chęciny
  Grupa I Miejsce V. Małgorzata Laskowska, Zespół Szkół Ogólnokształcących Szkoła Podstawowa w Wolicy gm. Chęciny
 • -------------------------------

 • Grupa II Miejsce I. Oliwia Malaga, Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Gnieździskach
  Grupa II Miejsce I. Oliwia Malaga, Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Gnieździskach
 • Grupa II Miejsce II. Julia Orzechowska	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Hieronima Łaskiego w Staszowie
  Grupa II Miejsce II. Julia Orzechowska Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Hieronima Łaskiego w Staszowie
 • Grupa II Miejsce III. Matylda Miernik, Szkoła Podstawowa w Woli Szczygiełkowej gm. Bodzentyn
  Grupa II Miejsce III. Matylda Miernik, Szkoła Podstawowa w Woli Szczygiełkowej gm. Bodzentyn
 • Grupa II Miejsce IV. Miłosz Januszek, Szkoła Podstawowa im. gen. Stanisława Skalskiego w Polichnie gm. Chęciny
  Grupa II Miejsce IV. Miłosz Januszek, Szkoła Podstawowa im. gen. Stanisława Skalskiego w Polichnie gm. Chęciny
 • Grupa II Miejsce V. Natalia Czwartosz, Szkoła Podstawowa w Tokarni gm. Chęciny
  Grupa II Miejsce V. Natalia Czwartosz, Szkoła Podstawowa w Tokarni gm. Chęciny
 • -------------------------------

 • Grupa III Miejsce I. Michalina Kozioł, Zespół Szkół im Jana Pawła II Gimnazjum w Łopusznie
  Grupa III Miejsce I. Michalina Kozioł, Zespół Szkół im Jana Pawła II Gimnazjum w Łopusznie
 • Grupa III Miejsce II. Magdalena Janicka, Zespół Placówek Oświatowych Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Staszowie
  Grupa III Miejsce II. Magdalena Janicka, Zespół Placówek Oświatowych Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Staszowie
 • Grupa III Miejsce III. Sara Bernat, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach
  Grupa III Miejsce III. Sara Bernat, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach
 • Grupa III Miejsce IV. Klaudia Ogonowska, Zespół Szkół im Jana Pawła II Gimnazjum w Łopusznie
  Grupa III Miejsce IV. Klaudia Ogonowska, Zespół Szkół im Jana Pawła II Gimnazjum w Łopusznie
 • Grupa III Miejsce V. Emilia Strójwąs, Zespół Placówek Oświatowych Gimnazjum w Morawicy
  Grupa III Miejsce V. Emilia Strójwąs, Zespół Placówek Oświatowych Gimnazjum w Morawicy
 • -------------------------------

 • Grupa IV Miejsce I. Iwona Walczak, Zespół Placówek Szkolno- Wychowawczych- Rewalidacyjnych w Cudzynowicach gm Kazimierza Wielka
  Grupa IV Miejsce I. Iwona Walczak, Zespół Placówek Szkolno- Wychowawczych- Rewalidacyjnych w Cudzynowicach gm Kazimierza Wielka
 • Grupa IV Miejsce II. Julia Wiśniewska, Świetlica Socjoterapeutyczna „Bajka” w Sandomierzu
  Grupa IV Miejsce II. Julia Wiśniewska, Świetlica Socjoterapeutyczna „Bajka” w Sandomierzu
 • Grupa IV Miejsce III. Joanna Mosiołek, Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Parafii Św. Judy Tadeusza w Starachowicach
  Grupa IV Miejsce III. Joanna Mosiołek, Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Parafii Św. Judy Tadeusza w Starachowicach
 • Grupa IV Miejsce IV. Dominika Wiącek, Internat Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kielcach
  Grupa IV Miejsce IV. Dominika Wiącek, Internat Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kielcach
 • Grupa IV Miejsce V. Karolina Bujak, Internat Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kielcach
  Grupa IV Miejsce V. Karolina Bujak, Internat Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kielcach
 • -------------------------------