OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 165 - Upał (stopień 2) X

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Konkurs plastyczny

Wyniki XIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego

Komunikat
z posiedzenia Komisji Konkursowej XIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży 2017 pod hasłem „25 lat PSP – Profesjonalni, Sprawni, Pomocni”
z dnia 16 maja 2017 r.

Eliminacje wojewódzkie

Komisja w składzie:

Przewodniczący - Joanna Janiszewska-Bujała, Z-ca Dyrektora WBiZK ŚUW.

Sekretarz - Włodzimierz Kuszak, Kierownik oddziału w WBiZK ŚUW

Członkowie:

- Joanna Biskup-Brykczyńska, Plastyk MDK w Kielcach

- Monika Baran-Śnioch, Inspektor w KW PSP w Kielcach

- Jerzy Górak, St. insp. wojewódzki w WBiZK ŚUW

przyznała nagrody w poszczególnych kategoriach, określonych w regulaminie Konkursu, następującym osobom:

I grupa – autorzy w wieku od 6 do 9 r. ż.

Miejsce

Imię i nazwisko ucznia

Nazwa szkoły

Nauczyciel/opiekun

I.

Kacper Adamczyk

Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Kleczanowie

Anna Tyban

II.

Kaja Gorzkowska

Młodzieżowy Dom Kultury w Starachowicach

Olga Garbacz-Kosior

III.

Amelia Świrta

Młodzieżowy Dom Kultury w Starachowicach

Olga Garbacz-Kosior

IV.

Mirosława Mrówka

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w ZSO w Sędziszowie

Elżbieta Juran

V.

Kamil Foks

Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Wojska Polskiego w Kielcach

Mirosława Maciejewska

II grupa - autorzy w wieku od 10 do 13 r. ż.

Miejsce

Imię i nazwisko ucznia

Nazwa szkoły

Nauczyciel/opiekun

I.

Hanna Adamus

Młodzieżowi Dom Kultury w Starachowicach

Olga Garbacz-Kosior

II.

Julia Laskowska

Publiczna Szkoła Podstawowa im Eugeniusza de Mazenoda w Jeziorku

Agata Jaworska

III.

Julia Kołodziej

Szkoła Podstawowa Nr 32 im. Janusza Kusocińskiego w Kielcach

Elżbieta Kosek

IV.

Mateusz Woszczak

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Adamowie

Katarzyna Wlazłowska-Chodyra

V.

Aleksandra Jędrychowska

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Armii Krajowej w Obiechowie

Małgorzata Flak

III grupa - autorzy w wieku od 14 do nieukończonego 18 r. ż

Miejsce

Imię i nazwisko ucznia

Nazwa szkoły

Nauczyciel/opiekun

I.

Julia Wejman

Zespół Szkół Leśnych w Zagnańsku

Izabela Cholewińska

II.

Paweł Gidel

Gimnazjum im. gen. Kazimierza Tańskiego w Chmielniku

Marzena Zatorska

III.

Klaudia Majkowska

Zespół Placówek Oświatowych Gimnazjum w Morawicy

Paweł Strójwąs

IV.

Monika Iwanicka

Gimnazjum Nr 26 im. Wojciecha Szczepaniaka w Kielcach

Jolanta Szymak

V.

Adrianna Malinowska

Gimnazjum Nr 25 w Zespole Szkół Informatycznych im. gen. Józefa Hauke-Boska w Kielcach

Agnieszka Pągowska

IV grupa – uczniowie i wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, świetlic terapeutycznych, oddziałów integracyjnych (do 18 r. ż.)

Miejsce

Imię i nazwisko ucznia

Nazwa szkoły

Nauczyciel/opiekun

I.

Piotr Nieśpielak

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Kielcach

Krzysztof Maj

II.

Bartłomiej Głogowski

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podzamczu

Monika Posłowska

III.

Wiktoria Koman

Niepubliczny Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Starym Węgrzynowie

Ewelina Wojsław

IV.

Paulina Bęben

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 w Kielcach

Michał Kozłowski,
Dawid Łabuz

V.

Wiktoria Blida

Niepubliczne Specjalne Gimnazjum w Starym Węgrzynowie

Ewelina Wojsław

Koordynatorem etapu wojewódzkiego był Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzsowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. Wojewódzka Komisja Konkursowa z 167 prac przesłanych ze starostw powiatowych przyznała nagrody 20 uczestnikom konkursu po 5 nagród w każdej kategorii.

Głównym zadaniem Konkursu „25 lat PSP – Profesjonalni, Sprawni, Pomocni” jest przedstawienie profesjonalnej formacji, jaką jest Państwowa Straż Pożarna oraz ukazanie strażaków-ratowników w szerokim spektrum działań ratowniczo-gaśniczych.

Wręczenie nagród i dyplomów dla laureatów etapu wojewódzkiego odbędzie się w dniu 26 maja 2017 r. (piątek) w godz. 10.00 do 11.10 w Sali nr 10 na parterze w budynku „B” (Okrąglaku”) w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim.

Nagrodzone prace zostaną przesłane do Centralnej Komisji Konkursowej. Lista laureatów ukaże się w czerwcu 2017 r. na stronie (www.straz.gov.pl) oraz na  łamach „Przeglądu Pożarniczego”. Zwycięzcy otrzymają nagrody i dyplomy, które zostaną wręczone w placówkach oświatowych podczas inauguracji nowego roku szkolnego we wrześniu 2017 roku.

Konkurs organizowany jest przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.
W województwie świętokrzyskim patronat nad konkursem sprawuje Wojewoda Świętokrzyski przy współudziale Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej oraz Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w Kielcach. 

 • Prace laureatów konkursu

 • I grupa – miejsce I - Kacper Adamczyk - Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Kleczanowie
  I grupa – miejsce I - Kacper Adamczyk - Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Kleczanowie
 • I grupa – miejsce II - Kaja Gorzkowska - Młodzieżowy Dom Kultury w Starachowicach
  I grupa – miejsce II - Kaja Gorzkowska - Młodzieżowy Dom Kultury w Starachowicach
 • I grupa – miejsce III - Amelia Świrta - Młodzieżowy Dom Kultury w Starachowicach
  I grupa – miejsce III - Amelia Świrta - Młodzieżowy Dom Kultury w Starachowicach
 • I grupa – miejsce IV - Mirosława Mrówka - Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w ZSO w Sędziszowie
  I grupa – miejsce IV - Mirosława Mrówka - Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w ZSO w Sędziszowie
 • I grupa – miejsce V - Kamil Foks - Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Wojska Polskiego w Kielcach
  I grupa – miejsce V - Kamil Foks - Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Wojska Polskiego w Kielcach
 • II grupa – miejsce I - Hanna Adamus - Młodzieżowi Dom Kultury w Starachowicach
  II grupa – miejsce I - Hanna Adamus - Młodzieżowi Dom Kultury w Starachowicach
 • II grupa – miejsce II - Julia Laskowska - Publiczna Szkoła Podstawowa im Eugeniusza de Mazenoda w Jeziorku
  II grupa – miejsce II - Julia Laskowska - Publiczna Szkoła Podstawowa im Eugeniusza de Mazenoda w Jeziorku
 • II grupa – miejsce III - Julia Kołodziej - Szkoła Podstawowa Nr 32 im. Janusza Kusocińskiego w Kielcach
  II grupa – miejsce III - Julia Kołodziej - Szkoła Podstawowa Nr 32 im. Janusza Kusocińskiego w Kielcach
 • II grupa – miejsce IV - Mateusz Woszczak - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Adamowie
  II grupa – miejsce IV - Mateusz Woszczak - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Adamowie
 • II grupa – miejsce V - Aleksandra Jędrychowska - Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Armii Krajowej w Obiechowie
  II grupa – miejsce V - Aleksandra Jędrychowska - Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Armii Krajowej w Obiechowie
 • III grupa – miejsce I - Julia Wejman - Zespół Szkół Leśnych w Zagnańsku
  III grupa – miejsce I - Julia Wejman - Zespół Szkół Leśnych w Zagnańsku
 • III grupa – miejsce II - Paweł Gidel - Gimnazjum im. gen. Kazimierza Tańskiego w Chmielniku
  III grupa – miejsce II - Paweł Gidel - Gimnazjum im. gen. Kazimierza Tańskiego w Chmielniku
 • III grupa – miejsce III - Klaudia Majkowska - Zespół Placówek Oświatowych Gimnazjum w Morawicy
  III grupa – miejsce III - Klaudia Majkowska - Zespół Placówek Oświatowych Gimnazjum w Morawicy
 • III grupa – miejsce IV - Monika Iwanicka - Gimnazjum Nr 26 im. Wojciecha Szczepaniaka w Kielcach
  III grupa – miejsce IV - Monika Iwanicka - Gimnazjum Nr 26 im. Wojciecha Szczepaniaka w Kielcach
 • III grupa – miejsce V - Adrianna Malinowska - Gimnazjum Nr 25 w Zespole Szkół Informatycznych im. gen. Józefa Hauke-Boska w Kielcach
  III grupa – miejsce V - Adrianna Malinowska - Gimnazjum Nr 25 w Zespole Szkół Informatycznych im. gen. Józefa Hauke-Boska w Kielcach
 • IV grupa – miejsce I - Piotr Nieśpielak - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Kielcach
  IV grupa – miejsce I - Piotr Nieśpielak - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Kielcach
 • IV grupa – miejsce II - Bartłomiej Głogowski - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podzamczu
  IV grupa – miejsce II - Bartłomiej Głogowski - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podzamczu
 • IV grupa – miejsce III - Wiktoria Koman - Niepubliczny Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Starym Węgrzynowie
  IV grupa – miejsce III - Wiktoria Koman - Niepubliczny Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Starym Węgrzynowie
 • IV grupa – miejsce IV - Paulina Bęben - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 w Kielcach
  IV grupa – miejsce IV - Paulina Bęben - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 w Kielcach
 • IV grupa – miejsce V - Wiktoria Blida - Niepubliczne Specjalne Gimnazjum w Starym Węgrzynowie
  IV grupa – miejsce V - Wiktoria Blida - Niepubliczne Specjalne Gimnazjum w Starym Węgrzynowie