OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 165 - Upał (stopień 2) X

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty kryzysowe

Komunikat meteorologiczny z godz. 14:08 dnia 19.11.2023 - Intensywne opady śniegu

Zasięg komunikatu w województwie

Komunikat meteorologiczny z godz. 14:08 dnia 19.11.2023

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Zjawiska: Intensywne opady śniegu

Obszar: województwo świętokrzyskie

powiaty: buski, jędrzejowski, kazimierski, Kielce, kielecki, konecki, pińczowski, skarżyski, staszowski, włoszczowski

Sytuacja meteorologiczna: W regionie występują opady śniegu, miejscami o natężeniu umiarkowanym. Prognozowana wysokość opadów śniegu miejscami do około 3 cm. Ślisko!

Uwagi: Komunikat przygotowano na podstawie danych z sieci pomiarowo-obserwacyjnych IMGW-PIB. Lokalnie zjawiska mogą mieć inny przebieg niż opisany.

Pliki do pobrania