Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 29 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych (Nida od ujścia Czarnej Nidy do ujścia) X

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty kryzysowe

Komunikat meteorologiczny z godz. 19:58 dnia 03.12.2022 - Gęsta mgła

Zasięg komunikatu w województwie

Komunikat meteorologiczny z godz. 19:58 dnia 03.12.2022

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Zjawiska: Gęsta mgła

Obszar: województwo świętokrzyskie

powiaty: buski, jędrzejowski, kazimierski, Kielce, kielecki, konecki, opatowski, ostrowiecki, pińczowski, sandomierski, skarżyski, starachowicki, staszowski, włoszczowski

Sytuacja meteorologiczna: Lokalnie już występują mgły ograniczające widzialność do 100-200 m. W ciągu najbliższych godzin widzialność będzie się pogarszać i mgieł będzie przybywać. Spadek temperatury przy gruncie poniżej 0°C może dodatkowo w takich warunkach powodować śliskość na drogach i chodnikach.

Uwagi: Komunikat przygotowano na podstawie danych z systemów teledetekcji atmosfery oraz sieci pomiarowo-obserwacyjnych IMGW-PIB. Lokalnie zjawiska mogą mieć inny przebieg niż opisany.

Pliki do pobrania