Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty kryzysowe

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 154 - Gęsta mgła

Zasięg ostrzeżeń w województwie

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 154
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ
o godz. 13:46 dnia 30.09.2022

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Gęsta mgła/1

Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: buski(91), jędrzejowski(91), kazimierski(92), Kielce(94), kielecki(94), konecki(91), pińczowski(92), skarżyski(91), starachowicki(91), włoszczowski(92)

Ważność: od godz. 23:00 dnia 30.09.2022 do godz. 09:00 dnia 01.10.2022

Prawdopodobieństwo: 70%

Przebieg: Prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których widzialność może wynosić miejscami od 100 m do 200 m.

Uwagi: Brak.

Pliki do pobrania