Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Działania na rzecz Ukrainy

O kolejnych możliwościach pomocy dla obywateli z Ukrainy dyskutowano podczas spotkania zorganizowanego wspólnie MSZ i MSWiA oraz przedstawicieli Korpusu Dyplomatycznego akredytowanych w Warszawie. W wideokonferencji wziął udział także wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz.

Spotkanie rozpoczęło się od minuty ciszy podczas, której uczczono pamięć ofiar w Buczy.

Głos w dyskusji zabrał uczestniczący w spotkaniu ambasador Ukrainy w Polsce. Jak podkreślił Andrij Deszczycia „dziękuję za udzielenie pomocy obywatelom Ukrainy rządowi polskiemu oraz za pracę wszystkich wojewodów”. Zaapelował również o pomoc dla Ukrainy do innych państw oraz o pomoc dla Polski w udzielaniu pomocy dla Ukrainy.

 • ZDj. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
  ZDj. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • ZDj. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
  ZDj. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • ZDj. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
  ZDj. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • ZDj. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
  ZDj. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji