Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Konkurs plastyczny

XVII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży „Bezpieczeństwo i rozwaga – tego od Ciebie każdy wymaga!”

W imieniu Wojewody Świętokrzyskiego–Szefa Obrony Cywilnej Województwa, serdecznie zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym, który przeprowadzany jest pod patronatem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej - Szefa Obrony Cywilnej Kraju.

Konkurs rozwija dziecięcą wyobraźnię i świadomość, co może się stać, gdy nie przestrzegamy podstawowych zasad bezpieczeństwa w domu, na ulicy, w szkole, na wycieczce. Poprzez sztukę można zwrócić uwagę na ważne zjawiska i sytuacje oraz nauczyć właściwego zachowania i prawidłowego postępowania już od najmłodszych lat. Konkurs ma za zadanie promować wiedzę o bezpieczeństwie oraz kształtować prawidłowe postawy. Ważne jest także to, aby ta wiedza pozostała i towarzyszyła młodym ludziom przez całe życie.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, uczniów i wychowanków specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, świetlic terapeutycznych, warsztatów terapii zajęciowej. Uczestnicy konkursu startują w czterech kategoriach: I grupa – uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych, II grupa – uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych, III grupa – uczniowie gimnazjów, IV grupa - uczniowie i wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, świetlic terapeutycznych, warsztatów terapii zajęciowej (do 18 roku życia).

Konkurs przeprowadzany zostanie w trzech etapach: powiatowym, wojewódzkim oraz centralnym. Nagrodzone w eliminacjach powiatowych prace (po 5 prac z każdej z 4 grup), wraz z protokołem, powinny zostać przekazane ze Starostw Powiatowych (Urzędu Miasta Kielce) do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach do 10 kwietnia 2015 roku. Posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Konkursowej planowane jest w III dekadzie kwietnia 2015 roku.

W pracach Wojewódzkiej Komisji Konkursowej planowany jest udział przedstawiciela Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty oraz nauczycieli plastyki albo artystów plastyków z praktyką w pracy z dziećmi lub młodzieżą.

Dla laureatów eliminacji wojewódzkich przewidziane są atrakcyjne nagrody. Uroczyste wręczenie nagród planowane jest w dniu 15 maja 2015 r. w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach. O wręczeniu nagród oraz zakwalifikowaniu do finału centralnego uczestnicy zostaną powiadomieni przez WBiZK ŚUW.

Wszelkie informacje nt. Konkursu zamieszczane są na stronie internetowej Komendy Głównej PSP www.straz.gov.pl w zakładce „Konkursy plastyczne”.

Informacje o eliminacjach wojewódzkich zamieszczane będą na stronie internetowej WBiZK ŚUW http://czkw.kielce.uw.gov.pl/, KW PSP w Kielcach http://www.straz.kielce.pl/, Kuratorium Oświaty w Kielcach http://kuratorium.kielce.pl/.

Pliki do pobrania