Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Konkurs plastyczny

XVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży 2015/2016 - wyniki

„W trosce o nasze bezpieczeństwo”

Komunikat

z posiedzenia Komisji Konkursowej

XVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży 2015/2016 pod hasłem

„W trosce o nasze bezpieczeństwo”

z dnia 13 maja 2016 roku

 

Komisja w składzie

Przewodnicząca Komisji:

Joanna Janiszewska-Bujała                – Zastępca Dyrektora WBiZK ŚUW w Kielcach

Członkowie:

  1. Oliwia Hildebrandt                       – Zastępca Dyrektra Młodzieżowego Domu Kultury w Kielcach
  2. Monika Baran                                – Inspektor z KW PSP w Kielcach
  3. Jerzy Górak                                   – Starszy inspektor wojewódzki z WBiZK ŚUW w Kielcah
  4. Włodzimierz Kuszak                     – Kierownik oddziału z WBiZK ŚUW w Kielcah

stwierdziła, że na etap wojewódzki przekazanych zostało 170 prac z powiatów i miasta Kielce oraz  przyznała nagrody w poszczególnych kategoriach, określonych w regulaminie, następującym osobom:

I grupa - uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych:

Miejsce

Imię i nazwisko ucznia

Nazwa szkoły

Nauczyciel/opiekun

I.

Krzysztof Nowak

Szkoła Podstawowa Nr 24
w Kielcach

Joanna Czarnowska

II.

Julia Głuch

Szkoła Podstawowa
im. S. Żeromskiego w Brynicy
gm. Piekoszów

Barbara Prusaczyk

III.

Jan Legwant

Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Kleczanowie
gm. Obrazów

Anna Tyban

IV.

Julia Kacała

Ognisko Pracy Pozaszkolnej
w Ostrowcu Świętokrzyskim

Małgorzata- Winiarska
Jóźwik Bożena Sergiel

V.

Kalina Toborek

Zespół Placówek Oświatowych we Włoszczowie

Małgorzata Hamera

II grupa - uczniowie klas 4-6 szkół podstawowa

Miejsce

Imię i nazwisko ucznia

Nazwa szkoły

Nauczyciel/opiekun

I.

Maja Frank

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3
w Staszowie

Beata Rachoń

II.

Wiktoria Bąk

Szkoła Podstawowa Nr 2
w Busku-Zdroju

Maria Dziewierz

III.

Aleksandra Kozieł

Szkoła Podstawowa
w Szerzawach
gm. Pawłów

Joanna Latała

IV.

Patryciusz Leśniewski

Zespół Szkono Przedszkolny
 w Wiślicy

Dorota Mades

V.

Julita Potrzeszcz

Szkoła Podstawowa Nr 1
w Starachowicach

Barbara Wrzosowska

III grupa - uczniowie gimnazjów:

Miejsce

Imię i nazwisko ucznia

Nazwa szkoły

Nauczyciel/opiekun

I.

Marta Maroń

Zespół Szkół w Seceminie

Beata Maroń
Marzena Falińska

II.

Justyna Bubel

Publiczne  Gimnazjum w Rudzie Malenieckiej

Anna Cel

III.

Natalia Jagieła

Gimnazjum Nr 1 w Starachowicach

Małgorzata Skorek

IV.

Natalia Łyczek

Publiczne  Gimnazjum w Rudzie Malenieckiej

Anna Cel

V.

Magdalena Kasperkiewicz

Gimnazjum Nr 1 w Starachowicach

Małgorzata Skorek

IV grupa – uczniowie i wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno--wychowawczych, świetlic terapeutycznych , oddziałów integracyjnych:

Miejsce

Imię i nazwisko ucznia

Nazwa szkoły

Nauczyciel/opiekun

I.

Patryk Konik

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
Nr 1 w Kielcach

Ewelina Wiech

II.

Karolina Krzewicka

Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Parafii Św. Judy Tadeusza w Starachowicach

Katarzyna Murawska

III.

Krzysztof Kozioł

Specjalny Osrodek Szkolkno-Wychowawczy w Broninie

Arleta Sadło-Paterek

IV.

Jakub Łukawski

Państwowe Ognisko Plastyczne
w Starachowicah

Marcin Bondarowicz

V.

Artur Serafin

Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Parafii Św. Judy Tadeusza w Starachowicach

Katarzyna Murawska

Dla laureatów etapu wojewódzkiego przewidziane są atrakcyjne nagrody (sprzęt audiowizualny). Wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się w dniu 20 maja 2016 r. (piątek) w godz. 10.00 do 11.30 w  Sali nr 10 na parterze w budynku „B” w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim.

Następnie nagrodzone prace zostaną przesłane do Centralnej Komisji Konkursowej. Lista laureatów ukaże się w czerwcu 2016 r. na stronie (www.straz.gov.pl) oraz na  łamach Przeglądu Pożarniczego” . Zwycięzcy otrzymają cenne nagrody i dyplomy, które zostaną wręczone w placówkach oświatowych podczas inauguracji nowego roku szkolnego we wrześniu 2016 roku.

Głównym celem konkursu jest rozwijanie wśród dzieci i młodzieży wyobraźni i świadomości, co może się stać, gdy nie przestrzegamy podstawowych zasad bezpieczeństwa w domu, na ulicy, w szkole, na wycieczce, podczas nauki, a także ukazanie strażaków ratowników w szerokim spektrum działań ratowniczo-gaśniczych. Konkurs ma za zadanie promować wiedzę o bezpieczeństwie oraz kształtować prawidłowe postawy.

Konkurs organizowany jest przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, natomiast w województwie świętokrzyskim patronat nad konkursem sprawuje Wojewoda Świętokrzyski przy współudziale Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej  oraz Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w Kielcach.

Na stronie Internetowej  (http://czkw.kielce.uw.gov.pl) Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŚUW w Kielcach, który był koordynatorem konkursu w zakładce (Konkursy) opublikowane zostały wyniki eliminacji wojewódzkich oraz na stronach internetowych KW PSP w Kielcach (http://www.straz.kielce.pl).

ŚWIĘTOKRZYSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI W KIELCAH
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Al.  IX  Wieków  Kielc  3,    25-516  Kielce