Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty kryzysowe

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 153 - Gęsta mgła

Zasięg ostrzeżeń w województwie

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 153
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ
o godz. 18:40 dnia 26.09.2022

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Gęsta mgła/1

Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: buski(90), jędrzejowski(90), kazimierski(91), Kielce(93), kielecki(93), konecki(90), opatowski(89), ostrowiecki(88), pińczowski(91), sandomierski(90), skarżyski(90), starachowicki(90), staszowski(89), włoszczowski(91)

Ważność: od godz. 23:00 dnia 26.09.2022 do godz. 10:00 dnia 27.09.2022

Prawdopodobieństwo: 80%

Przebieg: Prognozuje się miejscami gęste mgły, w zasięgu których widzialność okresami może wynosić od 100 m do 200 m.

Uwagi: Brak.

Pliki do pobrania