OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 114 - Burze (stopień 3 i 2) Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 245 - gwałtowne wzrosty stanów wody [zlewnie dopływów Wisły] Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 173 - gwałtowne wzrosty stanów wody [Wisła od ujścia Kamiennej do Dęblina. Pilica] X

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

XXI Mistrzostwa

Zawody ratowników

Czterdzieści osiem drużyn rywalizowało podczas XXI Otwartych Mistrzostw Województwa Świętokrzyskiego Grup Szybkiego Reagowania na Wodzie, które tradycyjnie zorganizowano nad zalewem w Chańczy. Nagrody i wyróżnienia wręczył laureatom wojewoda Zbigniew Koniusz

Zwycięzcą tegorocznych zawodów zostali strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Kielcach. Drugą lokatę zajęła drużyna strażaków z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Ostrowcu Świętokrzyskim, a trzecią – zespół ratowników z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sandomierzu. Na kolejnych, punktowanych miejscach znaleźli się przedstawiciele JRG w Busku-Zdroju, Ochotniczej Straży Pożarnej w Klimontowie oraz JRG 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim.

W rywalizacji brały udział drużyny z Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, Policji, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Świętokrzyskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej oraz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Zawodnicy sprawdzali swe umiejętności m.in. podczas wyścigów na łodziach motorowych, wiosłowania łodzią, wyścigu drużynowego na pontonie z pagajami czy rzucie rzutką rękawową do celu.

Mistrzostwa są stałym elementem kalendarza sportów wodnych w naszym regionie. Ich celem jest sprawdzenie przygotowania do skutecznego ratowania życia ludzkiego. Ważnym zadaniem zawodów jest również wymiana doświadczeń, a także popularyzacja ratownictwa wodnego oraz ochrony ludności przed skutkami powodzi i innymi zagrożeniami. Organizowane są przez Wojewodę Świętokrzyskiego we współpracy z Zarządem Wojewódzkim Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Zarządem Stowarzyszenia Świętokrzyskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Świętokrzyskim Oddziałem Polskiego Czerwonego Krzyża oraz Świętokrzyskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej.

Podczas tegorocznych zawodów dowódca 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej podpisał z prezesem Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego porozumienie o współpracy.

Wyniki XXI Otwartych Mistrzostw Województwa Świętokrzyskiego Grup Szybkiego Reagowania na Wodzie.