Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

XX Mistrzostwa

XX Mistrzostwa

Zapraszamy na XX edycję Otwartych Mistrzostw Województwa Świętokrzyskiego Grup Szybkiego Reagowania na Wodzie - Chańcza 2022. Mistrzostwa odbędą się w dniu 27 sierpnia 2022 na terenie kąpieliska Ośrodka Wypoczynkowego „Chańcza” k/ Rakowa.

Organizacja mistrzostw na trwale wpisała się w kalendarz sportów wodnych, których tradycją jest sprawdzenie przygotowania ratowników do skutecznego ratowania życia ludzkiego. Mistrzostwa są również okazją do pokazania, że wymiana doświadczeń, a także popularyzacja ratownictwa wodnego oraz ochrony ludności przed skutkami powodzi i innymi zagrożeniami wśród społeczeństwa województwa świętokrzyskiego, jest ważnym przedsięwzięciem w tworzeniu systemu bezpieczeństwa naszego kraju.

Mistrzostwa są organizowane poprzez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŚUW przy współudziale Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, Zarządu Wojewódzkiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Stowarzyszenia Świętokrzyskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Świętokrzyskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Kielcach.

Jednocześnie informuję, że w przypadku podjęcia decyzji o udziale w mistrzostwach i ostatecznym składzie drużyny, należy przesłać kartę zgłoszenia na mistrzostwa w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 sierpnia 2022 r. do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŚUW w Kielcach: faksem na nr 41 342-14-04, albo e-mailem na adres:(wioc02@kielce.uw.gov.pl).

Koszty udziału i wyżywienia uczestnicy pokrywają we własnym zakresie lub w ramach delegacji służbowej. W załączeniu przesyłam regulamin (komunikat) mistrzostw, kartę zgłoszenia drużyny oraz program i rekomendacje dotyczące organizacji i przeprowadzenia mistrzostw.

Pliki do pobrania