Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

XVIII Mistrzostwa

XVIII Mistrzostwa

Uprzejmie informujemy, że w dniu 31 sierpnia 2019 r. jest organizowana XVIII edycja Otwartych Mistrzostw Województwa Świętokrzyskiego Grup Szybkiego Reagowania na Wodzie – Chańcza 2019

Organizacja Mistrzostw na trwale wpisała się w kalendarz sportów wodnych, których tradycją jest sprawdzenie przygotowania ratowników do skutecznego ratowania życia ludzkiego. Ważnym zadaniem Mistrzostw jest również wymiana doświadczeń, a także popularyzacja ratownictwa wodnego oraz ochrony ludności przed skutkami powodzi i innych zagrożeń.

Mistrzostwa są organizowane poprzez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŚUW przy współudziale Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, Zarządu Wojewódzkiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Zarządu Stowarzyszenia Świętokrzyskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Świętokrzyskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Kielcach.

W związku z powyższym zapraszamy Państwa na Mistrzostwa, które cieszą się dużym zainteresowaniem ratowników reprezentujących Państwową i Ochotniczą Straż Pożarną, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe oraz Ośrodki Sportu i Rekreacji, a także Policję.

Jednocześnie informuję, że w przypadku podjęcia decyzji o udziale w Mistrzostwach i ostatecznym składzie drużyny, należy przesłać kartę zgłoszenia na mistrzostwa w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 sierpnia 2019 r. do Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŚUW w Kielcach: faksem na nr 41 342-14-04 albo e-mailem na adres:(wioc02@kielce.uw.gov.pl).

Koszty udziału i wyżywienia uczestnicy pokrywają we własnym zakresie lub w ramach delegacji służbowej.

W załączeniu regulamin (komunikat) mistrzostw, kartę zgłoszenia drużyny oraz program mistrzostw.

Pliki do pobrania