Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

XVIII Mistrzostwa

XVIII Mistrzostwa

Uprzejmie informujemy, że w dniu 31 sierpnia 2019 r. jest organizowana XVIII edycja Otwartych Mistrzostw Województwa Świętokrzyskiego Grup Szybkiego Reagowania na Wodzie – Chańcza 2019

Organizacja Mistrzostw na trwale wpisała się w kalendarz sportów wodnych, których tradycją jest sprawdzenie przygotowania ratowników do skutecznego ratowania życia ludzkiego. Ważnym zadaniem Mistrzostw jest również wymiana doświadczeń, a także popularyzacja ratownictwa wodnego oraz ochrony ludności przed skutkami powodzi i innych zagrożeń.

Mistrzostwa są organizowane przez Wojewodę Świętokrzyskiego przy współudziale Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, Zarządu Wojewódzkiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Zarządu Stowarzyszenia Świętokrzyskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Świętokrzyskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Kielcach.

W związku z powyższym zapraszamy Państwa na Mistrzostwa, które cieszą się dużym zainteresowaniem ratowników reprezentujących Państwową i Ochotniczą Straż Pożarną, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe oraz Ośrodki Sportu i Rekreacji, a także Policję.

Jednocześnie informuję, że w przypadku podjęcia decyzji o udziale w Mistrzostwach i ostatecznym składzie drużyny, należy przesłać kartę zgłoszenia na mistrzostwa w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 sierpnia 2019 r. do Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŚUW w Kielcach: faksem na nr 41 342-14-04 albo e-mailem na adres:(wioc02@kielce.uw.gov.pl).

Koszty udziału i wyżywienia uczestnicy pokrywają we własnym zakresie lub w ramach delegacji służbowej.

W załączeniu regulamin (komunikat) mistrzostw, kartę zgłoszenia drużyny oraz program mistrzostw.

Pliki do pobrania