OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 135 - Gęsta mgła X

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Konkurs wiedzy

Bezpieczeństwo, Ratownictwo i Obrona Cywilna

W dniu 27 listopada 2015 r. w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach przeprowadzony został Finał XXIII edycji wojewódzkiego Konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie, Ratownictwie i Obronie Cywilnej.

Konkurs organizowany jest przez Wojewodę Świętokrzyskiego, Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we współpracy ze starostami oraz dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych województwa świętokrzyskiego.

Konkurs rozgrywany był na dwóch etapach szkolnym oraz wojewódzkim. W finale wojewódzkim o laur zwycięzcy ubiegało się 56 uczniów z  29 szkół ponadgimnazjalnych (zespołów szkół) z województwa świętokrzyskiego.

Finał wojewódzki konkursu przeprowadziła komisja powołana przez Wojewodę Świętokrzyskiego. Konkurs polegał na wypełnieniu przez uczniów testu składającego się z 30 pytań dotyczących min. postępowania przy wypadkach oraz bardzie szczegółowe  sprawdzające wiedzę na temat pierwszej pomocy oraz nawiązujące do tradycji patriotycznych i obronnych.

W dwudziestej czwartej edycji konkursu pierwsze miejsce zajęła Klaudia Chatys z Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Powstania Styczniowego w Małogoszczu na drugim miejscu uplasował się Rafał Chmiel oraz trzecie miejsce zajęła Nadia Grzybek obydwoje z II Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Sandomierzu. Kolejne miejsca od 4 do 6 przypadły dla Mateusza Basińskiego z Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie, Krzysztofa Lisa z Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Powstania Styczniowego w Małogoszczu, Adriana Kołodziejczyka z  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich.

Zwycięscy konkursu zostali nagrodzeni sprzętem radiofonicznym. Nagrody wręczał Wicewojewoda Świętokrzyski - Paweł Olszak oraz Z-ca Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Stanisław Woś. Poza tym każdy uczestnik dostał okolicznościowy upominek. Opiekunowie otrzymali od Wojewody Świętokrzyskiego podziękowanie  za pracę włożoną w przygotowanie uczniów do Konkursu.

Organizatorzy bardzo dziękują - uczniom, nauczycielom oraz członkom komisji za udział, organizację i przeprowadzenie konkursu, który był okazją do pokazania, iż temat podtrzymania tradycji wychowania patriotyczno-obronnego oraz popularyzacja wiedzy z zakresu bezpieczeństwa, ratownictwa i ochrony ludności wśród młodzieży szkolnej jest ważnym przedsięwzięciem w tworzeniu systemu bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej.

Tekst: Włodzimierz Kuszak
Zdjęcia: Mieczysław Szymański
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki  w Kielcach

Pliki do pobrania