OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 135 - Gęsta mgła X

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Konkurs wiedzy

Bezpieczeństwo, Ratownictwo i Obrona Cywilna

W dniu 28 listopada 2014 r. w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach przeprowadzony został Finał XXII edycji wojewódzkiego Konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie, Ratownictwie i Obronie Cywilnej.

Konkurs organizowany jest przez Wojewodę Świętokrzyskiego, Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we współpracy ze starostami oraz dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych województwa świętokrzyskiego.

Konkurs rozgrywany był na dwóch etapach szkolnym oraz wojewódzkim. W finale wojewódzkim o laur zwycięzcy ubiegało się 47 uczniów z  24 szkół ponadgimnazjalnych (zespołów szkół) z województwa świętokrzyskiego.

Finał wojewódzki konkursu przeprowadziła komisja powołana przez Wojewodę Świętokrzyskiego. Konkurs polegał na wypełnieniu przez uczniów testu składającego się  z 30 pytań dotyczących min. postępowania przy wypadkach oraz bardzie szczegółowe  sprawdzające wiedzę na temat pierwszej pomocy oraz nawiązujące do tradycji patriotycznych i obronnych.

W dwudziestej drugiej edycji konkursu pierwsze miejsce zajęła  Żaneta Garboś na drugim miejscu uplasowała się Anna Woźniak obie są uczennicami II Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Sandomierzu. Trzecie miejsce zajęła Ilona Pawłowska z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie. Kolejne miejsca od 4 do 6 przypadły dla Niny Dziubińskiej z Zespołu Szkół Nr 2  Liceum Ogólnokształcącego im. Bartosza Głowackiego w Opatowie oraz Adrianowi Kołodziejczykowi z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich i Przemysławowi Hara z Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie.

Zwycięscy konkursu zostali nagrodzeni sprzętem radiofonicznym. Poza tym każdy uczestnik dostał okolicznościowy upominek. Opiekunowie otrzymali od Wojewody Świętokrzyskiego podziękowanie  za pracę włożoną w przygotowanie uczniów do Konkursu.

Organizatorzy bardzo dziękują - uczniom, nauczycielom oraz  członkom komisji szkolnych za udział, organizację i przeprowadzenie konkursu. Konkurs był okazją do pokazania, iż temat podtrzymania tradycji wychowania patriotyczno-obronnego oraz popularyzacja wiedzy z zakresu bezpieczeństwa, ratownictwa i ochrony ludności wśród młodzieży szkolnej jest ważnym przedsięwzięciem w tworzeniu systemu bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej.

W. Kuszak

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŚUW Kielce

Pliki do pobrania