OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 135 - Gęsta mgła X

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Konkurs wiedzy

Bezpieczeństwo, Ratownictwo i Obrona Cywilna

W dniu 28 listopada 2013 r. w Świętokrzyskiemu Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach przeprowadzony został Finał XXI edycji wojewódzkiego Konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie, Ratownictwie i Obronie Cywilnej.

Konkurs organizowany jest rzez Wojewodę Świętokrzyskiego oraz Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty i Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we współpracy ze starostami oraz dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych województwa świętokrzyskiego.

Głównym celem Konkursu jest popularyzacja wiedzy szeroko rozumianego bezpieczeństwa powszechnego oraz podtrzymanie tradycji obywatelskiego i  patriotycznego wychowania młodzieży szkolnej.

Konkurs rozgrywany był na dwóch etapach szkolnym oraz wojewódzkim. W finale wojewódzkim Konkursu o laur zwycięzcy ubiegało się 47 uczniów z  25 szkół ponadgimnazjalnych województwa świętokrzyskiego.

Finał wojewódzki Konkursu przeprowadziła komisja powołana przez Wojewodę Świętokrzyskiego. Konkurs polegał na wypełnieniu przez uczniów testu składającego się z 30 pytań dotyczących min. postępowania przy wypadkach oraz bardzie szczegółowe  sprawdzające wiedzę na temat pierwszej pomocy oraz nawiązujące do tradycji patriotycznych i obronnych.

W dwudziestej pierwszej edycji konkursu pierwsze miejsce zajęła  Barbara Chachurska z I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja w Jędrzejowie. Na drugim miejscu uplasowała się Monika Zawadzka z II liceum Ogólnokształcącego w Sandomierzu, trzecie miejsce zajęła Anna Pakaszewska z I Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Powstania Styczniowego w Małogoszczu. Kolejne miejsca od 4 do 6 przypadły dla Łukasza Komendy z Liceum Ogólnokształcącego im. Bartosza Głowackiego w Opatowie, Partycji Kucały oraz Małgorzaty Gaweł z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kielcach.

Zwycięscy konkursu zostali nagrodzeni sprzętem radiofonicznym. Poza tym każdy uczestnik konkursu dostał okolicznościowy upominek.

Nagrody laureatom konkursu wręczył Pan Grzegorz Dziubek - Wicewojewoda Świętokrzyski oraz Pani Bożena Zielińska - Przedstawiciel Świętokrzyskiego Kuratora  Oświaty i st. bryg. Stanisław Woś – Zastępca Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Opiekunowie otrzymali od Wojewody Świętokrzyskiego podziękowanie  za pracę włożoną w przygotowanie uczniów do konkursu.

Uczniom, nauczycielom oraz  członkom komisji szkolnych, bardzo dziękujemy za udział, organizację i przeprowadzenie konkursu. Dziękujemy zaproszonym gościom na finał  wojewódzki Konkursu i ufundowane nagrody.

W. Kuszak
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
ŚUW Kielce

  • Galeria zdjęć

Pliki do pobrania