OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 165 - Upał (stopień 2) X

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Konkurs wiedzy

XXX edycja konkursu wiedzy

Rozpoczęły się przygotowania do przeprowadzenia „XXX edycja Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie, Ratownictwie i Obronie Cywilnej”.

Konkurs jest cykliczną  imprezą, skierowaną do uczniów szkół ponadpodstawowych województwa świętokrzyskiego.

Celem konkursu jest pokazanie, iż temat podtrzymania tradycji wychowania patriotyczno-obronnego oraz popularyzacja wiedzy z zakresu bezpieczeństwa, ratownictwa i ochrony ludności jest ważnym przedsięwzięciem w tworzeniu systemu bezpieczeństwa naszego kraju.

Konkurs jest rozgrywany w dwóch etapach: szkolnym oraz wojewódzkim. Finał wojewódzki Konkursu planowany jest w dniu 22 listopada 2023 r. w godz. 10:00 - 14:00 w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach przy al. IX Wieków Kielc 3.