Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 101 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych (Pilica do Zb. Sulejów) X

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Konkurs wiedzy

XXVIII edycji Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie, Ratownictwie i Obronie Cywilnej

Wojewoda Świętokrzyski poprzez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego przy współudziale Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej oraz Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty organizuje XXVIII edycję „Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie, Ratownictwie i Obronie Cywilnej”.

Celem konkursu jest pokazanie, iż temat podtrzymania tradycji wychowania patriotyczno-obronnego oraz popularyzacja wiedzy z zakresu bezpieczeństwa, ratownictwa i ochrony ludności jest ważnym przedsięwzięciem w tworzeniu systemu bezpieczeństwa naszego kraju. Konkurs jest rozgrywany w dwóch etapach: szkolnym oraz wojewódzkim.

Termin zgłoszeń do udziału w XXVIII edycji Konkursu (przesłanie zgłoszenia udziałun — załącznika nr 1) do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego SUW: do 21 października 2021 r.

Przeprowadzenie etapu szkolnego konkursu: do 3 listopada 2021 r.

Zgłoszenie uczniów do etapu wojewódzkiego (przesłanie protokołu - załącznika nr 2) do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego SUW: do 10 listopada 2021 r.

Finał wojewódzki Konkursu: 26 listopada 2021 r. 

Dyrektor WBiZK ŚUW do 18 listopada 2021 r. poinformuje szkoły o zakwalifikowaniu uczniów do finału wojewódzkiego Konkursu.