Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Konkurs wiedzy

Komunikat

Komunikat w sprawie przełożenia XXVIII edycji Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie, Ratownictwie i Obronie Cywilnej

Szanowni Państwo,

mając na uwadze obecną dynamikę epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 informuję, że KONKURS WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE, RATOWNICTWIE I OBRONIE CYWILNEJ zostaje przełożony na rok następny. Jednocześnie zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie informacji o przełożeniu Konkursu do szkół średnich na administrowanym przez Państwo terenie.

Mam nadzieję, że w przyszłym roku uczniowie szkół średnich województwa świętokrzyskiego wezmą aktywny udział w tym przedsięwzięciu.

Podejmując taką decyzję, organizatorzy Konkursu wzięli pod uwagę komfort i bezpieczeństwo uczniów oraz opiekunów. Na decyzję wpływ miały również nowe obostrzenia wprowadzone na terenie kraju, wynikające z panującej pandemii.

Z poważaniem
Zbigniew Koniusz
Wojewoda Świętokrzyski