OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 135 - Gęsta mgła X

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Konkurs wiedzy

XXVI edycja konkursu wiedzy

Wojewoda Świętokrzyski - Szef Obrony Cywilnej Województwa poprzez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego przy współudziale Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej oraz Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty organizuje XXVI edycję „Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie, Ratownictwie i Obronie Cywilnej”.

Celem konkursu jest podtrzymanie tradycji wychowania patriotyczno-obronnego młodzieży szkolnej oraz popularyzacja wiedzy z zakresu bezpieczeństwa, ratownictwa i ochrony ludności.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa świętokrzyskiego. Konkurs przeprowadzany zostanie na dwóch etapach: szkolnym oraz wojewódzkim.

Dla laureatów finału przewidziane są atrakcyjne nagrody. Finał wojewódzki Konkursu planowany jest w dniu 23 listopada br. w godz. 10.00 – 14.00 w Sali nr 12, Bud. „B” w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach przy al. IX Wieków Kielc 3.

Pliki do pobrania