OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 135 - Gęsta mgła X

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Konkurs wiedzy

Rozstrzygnięto XXV edycję konkursu wiedzy

W dniu 24 listopada 2017 r. w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach przeprowadzony został finał XXV edycji wojewódzkiego Konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie, Ratownictwie i Obronie Cywilnej.

Konkurs zorganizowany został przez Wojewodę Świętokrzyskiego, Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we współpracy ze starostami oraz dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych województwa świętokrzyskiego.

Konkurs rozgrywany był na dwóch etapach szkolnym oraz wojewódzkim. W finale wojewódzkim o laur zwycięzcy ubiegało się 50 uczniów z 28 szkół ponadgimnazjalnych (zespołów szkół) z terenu województwa świętokrzyskiego.

Finał wojewódzki konkursu przeprowadziła komisja powołana przez Wojewodę Świętokrzyskiego. Konkurs polegał na wypełnieniu przez uczniów testu składającego się z 30 pytań dotyczących min. postępowania przy wypadkach oraz bardziej szczegółowe sprawdzające wiedzę na temat pierwszej pomocy oraz nawiązujące do tradycji patriotycznych i obronnych.

Zwycięzcami konkursu zostali:

Miejsce Imię i nazwisko Szkoła
I Izabela Kućma Zespół Szkół Nr 2 w Ostrowcu Świętokrzyskim
II Aleksandra Pawłowska Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku
III Katarzyna Kogut Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku
IV Paweł Jaborowski Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich
V Daniel Pawełczak Zespół Szkół Nr 2 w Ostrowcu Świętokrzyskim
VI Aleksandra Olesińska Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Powstania Styczniowego w Małogoszczu

Laureaci konkursu zostali nagrodzeni sprzętem radiofonicznym. Poza tym każdy uczestnik dostał okolicznościowy upominek. 

Organizatorzy bardzo dziękują uczniom i nauczycielom za udział w konkursie, który był okazją do pokazania, iż temat podtrzymania tradycji wychowania patriotyczno-obronnego oraz popularyzacja wiedzy z zakresu bezpieczeństwa, ratownictwa i ochrony ludności wśród młodzieży szkolnej jest ważnym przedsięwzięciem w tworzeniu systemu bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej.

Włodzimierz Kuszak
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Świętokrzyski  Urząd Wojewódzki w Kielcach