OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 135 - Gęsta mgła X

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Konkurs wiedzy

Rozstrzygnięto XXIV edycję konkursu wiedzy

W dniu 25 listopada 2016 r. w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach przeprowadzony został Finał XXIV edycji wojewódzkiego Konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie, Ratownictwie i Obronie Cywilnej.

Konkurs zorganizowany został przez Wojewodę Świętokrzyskiego, Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we współpracy ze starostami oraz dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych województwa świętokrzyskiego.

Konkurs rozgrywany był na dwóch etapach szkolnym oraz wojewódzkim. W finale wojewódzkim o laur zwycięzcy ubiegało się 53 uczniów z 27 szkół ponadgimnazjalnych (zespołów szkół) z terenu województwa świętokrzyskiego.

Finał wojewódzki konkursu przeprowadziła komisja powołana przez Wojewodę Świętokrzyskiego. Konkurs polegał na wypełnieniu przez uczniów testu składającego się z 30 pytań dotyczących min. postępowania przy wypadkach oraz bardzie szczegółowe sprawdzające wiedzę na temat pierwszej pomocy oraz nawiązujące do tradycji patriotycznych i obronnych.

W dwudziestej czwartej edycji konkursu pierwsze miejsce zajęła Iwona Bujarska z Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie, która uzyskała max. możliwą do zdobycia ilość punktów, na drugim miejscu uplasowała się Paulina Łabędzka reprezentująca Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Powstania Styczniowego w Małogoszczu, trzecie miejsce zajęła Kamila Antoniak z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kielcach. Miejsce czwarte przypadło dla trzech uczestniczek, które miały jednakową ilością punktów: Adrianny Żołyniak i Mileny Hagdej z II Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Sandomierzu oraz dla Karoliny Jędrzejak z Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Powstania Styczniowego w Małogoszczu.

Zwycięscy konkursu zostali nagrodzeni sprzętem radiofonicznym. Poza tym każdy uczestnik dostał okolicznościowy upominek. Opiekunowie otrzymali podziękowanie za pracę włożoną w przygotowanie uczniów do Konkursu.

Organizatorzy bardzo dziękują uczniom i nauczycielom za udział w konkursie, który był okazją do pokazania, iż temat podtrzymania tradycji wychowania patriotyczno-obronnego oraz popularyzacja wiedzy z zakresu bezpieczeństwa, ratownictwa i ochrony ludności wśród młodzieży szkolnej jest ważnym przedsięwzięciem w tworzeniu systemu bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej.

Włodzimierz Kuszak
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Świętokrzyski  Urząd Wojewódzki w Kielcach

Pliki do pobrania