OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 135 - Gęsta mgła X

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Konkurs wiedzy

Finał XXIV edycji wojewódzkiego

Wojewoda Świętokrzyski zaprasza uczestników eliminacji szkolnych wraz z opiekunami na uroczysty finał XXIV edycji wojewódzkiego „Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie, Ratownictwie i Obronie Cywilnej”, który odbędzie się w dniu 25 listopada 2016 r. w godz. od 10.00 do 13.40 w Sali nr 12 na parterze w budynku „B” w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim przy Al. IX Wieków Kielc 3.

SCENARIUSZ

finału XXIV edycji Wojewódzkiego  Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie, Ratownictwie i Obronie Cywilnej 
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

25 listopada 2016 rok

Sala nr 12 na parterze w budynku „B” w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim

Godzina

Przedsięwzięcie

 

10.00 – 10.10

Powitanie uczestników, uczniów i opiekunów

 

10.10 – 10.20

Omówienie przebiegu konkurs, przedstawienie składu komisji oraz zaproszenie opiekunów na poczęstunek

 

10.20 -10.25

Omówienie sposobu wypełnienia arkusza odpowiedzi oraz czynności podczas rozwiązywania testu

 

10.25 – 10.35

Rozdanie arkusza odpowiedzi i wypełnienie danych osobowych  przez uczestnika

Rozdanie testu

 

10.35 – 11.00

Rozwiązanie testu

 

11.00 – 11.05

Przejście uczniów na poczęstunek

 

11.05 – 13.00

Sprawdzenie testów,  sporządzenie protokołu i wypisanie dyplomów

 

13.00 – 13.20

Ogłoszenie wyników,  wręczenie nagród i dyplomów oraz  pamiątkowe zdjęcia

 

Nagrodę za zajęcie I miejsca wręcza

 

Nagrodę za zajęcie II miejsca wręcza

 

Nagrodę za zajęcie III miejsca wręcza

 

Wyróżnienia za zajęcie miejscaIV, V, VI wręcza

Pamiątkowe zdjęcia

 

13.20 -13.30

Podziękowanie dla opiekunów za pracę włożoną w przygotowanie uczniów

Pamiątkowe zdjęcia

 

13.30-13.40

Zakończenie konkursu

 
 

Pliki do pobrania