OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 135 - Gęsta mgła X

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Konkurs wiedzy

XXIV edycja konkursu wiedzy

Wojewoda Świętokrzyski poprzez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego przy współudziale Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty oraz Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach organizuje XXIV edycję „Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie, Ratownictwie i Obronie Cywilnej”

Celem konkursu jest podtrzymanie tradycji wychowania patriotyczno-obronnego młodzieży szkół ponadgimnazjalnych oraz poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa, ratownictwa i ochrony ludności.

Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch etapach: szkolnym oraz wojewódzkim.

Prawo do udziału w konkursie przysługuje wszystkim uczniom szkół ponadgimnazjalnych.

W konkursie nie mogą brać udziału Laureaci z lat ubiegłych.

W złączeniu regulamin XXIV edycji „Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie, Ratownictwie i Obronie Cywilnej” oraz edytowalne załączniki do regulaminu.

Pliki do pobrania