OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 165 - Upał (stopień 2) X

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Konkurs plastyczny

Nagrodzono najlepsze prace

Nagrody laureatom wojewódzkiego etapu XIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży 2017 pod hasłem „25 lat PSP – Profesjonalni, Sprawni, Pomocni” wręczył wicewojewoda Andrzej Bętkowski.

Głównym celem konkursu jest przedstawienie profesjonalnej formacji, jaką jest Państwowa Straż Pożarna oraz ukazanie strażaków-ratowników w szerokim spektrum działań ratowniczo-gaśniczych. Organizatorem przedsięwzięcia jest Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej-Szef Obrony Cywilnej Kraju, a w województwie świętokrzyskim konkursowi patronuje Wojewoda Świętokrzyski oraz Świętokrzyski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej i Świętokrzyski Kurator Oświaty.

Konkurs rozgrywany jest na etapie powiatowym, wojewódzkim i centralnym. Wojewódzka Komisja Konkursowa ze 167 prac przesłanych ze starostw powiatowych przyznała nagrody 20 uczestnikom konkursu, po 5 nagród w każdej kategorii.

Laureatami w poszczególnych kategoriach zostali:

I grupa – autorzy w wieku od 6 do 9 lat.: 1. miejsce Kacper Adamczyk,  2. Kaja Gorzkowska, 3. Amelia Świrta, 4. Mirosława Mrówka, 5. Kamil Foks.

II grupa - autorzy w wieku od 10 do 13 lat: 1. miejsce Hanna Adamus, 2. Julia Laskowska, 3. Julia Kołodziej, 4. Mateusz Woszczak, 5. Aleksandra Jędrychowska

III grupa - autorzy w wieku od 14 do nieukończonego 18 roku życia: 1. miejsce Julia Wejman,  2. Paweł Gidel, 3. Klaudia Majkowska, 4. Monika Iwanicka, 5. Adrianna Malinowska.

IV grupa – uczniowie i wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, świetlic terapeutycznych, oddziałów integracyjnych (do 18 roku życia): 1. miejsce Piotr Nieśpielak, 2. Bartłomiej Głogowski, 3. Wiktoria Koman, 4. Paulina Bęben, 5. Wiktoria Blida.

Nagrodzone prace zostaną przesłane do Centralnej Komisji Konkursowej. Lista laureatów ukaże się w czerwcu 2017 r. na stronie (www.straz.gov.pl) oraz na  łamach „Przeglądu Pożarniczego”. Zwycięzcy otrzymają nagrody i dyplomy, które zostaną wręczone w placówkach oświatowych podczas inauguracji nowego roku szkolnego we wrześniu 2017 roku.

Prace nagrodzone w etapie wojewódzkim konkursu