OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 165 - Upał (stopień 2) X

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Konkurs plastyczny

XIX edycji konkursu plastycznego

W związku z ogłoszeniem kolejnej, XIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży 2017, którego organizatorem jest Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej-Szef Obrony Cywilnej Kraju, Wojewoda Świętokrzyski – Szef Obrony Cywilnej Województwa, uprzejmie zapraszam do współpracy przy jego organizacji.

Głównym zadaniem konkursu jest  przedstawienie Państwowej Straży Pożarnej  w szerokim spektrum działań ratowniczo-gaśniczych. Poprzez tę formę wyrażania przemyśleń i skojarzeń  w ciekawy i niepowtarzalny sposób można zwrócić uwagę na to, jak jest postrzegana Państwowa Straż Pożarna oraz zawód strażaka przez dzieci i młodzież. Celem konkursu jest także kształtowanie prawidłowych postępowań w sytuacjach zagrożenia.

Terminy poszczególnych etapów:

1. Powiatowe ( starostwa powiatowe) – do 31 marca 2017 r. szkoły przesyłają prace plastyczne podzielone na poszczególne kategorie.

2. Wojewódzkie (WBiZK ŚUW) – do 10 maja 2017 r. z powiatów do WBiZK ŚUW wysłanych zostanie maksymalnie po 5 prac z każdej z czterech kategorii (wraz z protokołem z prac Komisji Konkursowej oraz oświadczeniem o przeniesieniu praw autorskich), na adres:

ŚWIĘTOKRZYSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI W KIELCACH
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
z dopiskiem „Konkurs plastyczny”

3. Centralne – WBiZK ŚUW przesyła po 5 prac finałowych z każdej z czterech grup do 7 czerwca 2017 r. (wraz z załączonymi protokołami z prac komisji szczebla wojewódzkiego)

4. Posiedzenie Centralnej Komisji Konkursowej (KG PSP) – 19 czerwca 2017 r.

Dla laureatów eliminacji wojewódzkich przewidziane są nagrody i dyplomy. O wręczeniu nagród oraz zakwalifikowaniu do finału centralnego uczestnicy zostaną powiadomieni przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Lista laureatów etapu centralnego ukaże się w czerwcu 2017 r. na stronie (www.straz.gov.pl) oraz na łamach czasopisma „Przegląd Pożarniczy”. Zwycięzcy otrzymają nagrody i dyplomy, które zostaną wręczone w placówkach oświatowych podczas inauguracji nowego roku szkolnego we wrześniu 2017 roku.

W celu prawidłowego przystąpienia do konkursu prosimy o zapoznanie się z regulaminem i załącznikami XIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży.

Pliki do pobrania