Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty kryzysowe

Zablokowana DK 42 kil. 273+400

Zablokowana DK 42 kilometraż 273+400 m. Kuczów na trasie Starachowice-Ostrowiec

Zablokowana DK 42 kilometraż 273+400 m. Kuczów na trasie Starachowice-Ostrowiec. Wyznaczono objazdy.