Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty kryzysowe

Zablokowana DK78 Chlewice

Droga zablokowana DK 78 Kilometraż zdarzenia: 174+800 m. Chlewice, na trasie Jędrzejów - Katowice

Droga zablokowana DK 78 Kilometraż zdarzenia: 174+800 m. Chlewice, na trasie Jędrzejów - Katowice