Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty kryzysowe

Gwałtowne wzrosty stanów wody

IMGW PIB OSTRZEGA:GWAŁTOWNE WZROSTY STANÓW WODY/1 zlewnie Nidy, Czarnej Staszowskiej, Koprzywianki, Kamiennej (świętokrzyskie) od20:00/19.07.do08:00/20.07.2015.

W związku z prognozowanymi opadami deszczu o charakterze burzowym, w zlewniach: Nidy, Czarnej Staszowskiej, Koprzywianki, Kamiennej, a także na mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły na terenie województwa oraz w zlewniach zurbanizowanych, spodziewane są lokalne wzrosty poziomu wody (miejscami gwałtowne), do strefy stanów średnich oraz do dolnej części strefy stanów wysokich. Punktowo w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów możliwe są krótkotrwałe przekroczenia stanów ostrzegawczych.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 75%