Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty kryzysowe

Gwałtowne wzrosty stanów wody

IMGW PIB OSTRZEGA:GWAŁTOWNE WZROSTY ST. WODY/1 zlewnie: Nidy, Czarnej Staszowskiej, Koprzywianki, Kamiennej (świętokrzyskie) od 18:00/18.07 do 08:00/19.07.2015.

W miejscu wystąpienia prognozowanych opadów o charakterze burzowym, w zlewniach: Nidy, Czarnej Staszowskiej, Koprzywianki, Kamiennej, na mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły na terenie województwa oraz w zlewniach zurbanizowanych, prognozowane są wzrosty poziomu wody (lokalnie gwałtowne) w strefie stanów średnich oraz do dolnej części strefy stanów wysokich. Punktowo w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów możliwe są krótkotrwałe przekroczenia stanów ostrzegawczych.