Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty kryzysowe

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:22 - gwałtowne wzrosty stanów wody

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:22

Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody
Stopień zagrożenia: 1

Ważność: od godz. 18:00 dnia 18.07.2015 do godz. 08:00 dnia 19.07.2015

Obszar: zlewnie: Nidy, Czarnej Staszowskiej, Koprzywianki, Kamiennej (świętokrzyskie)

Przebieg: W miejscu wystąpienia prognozowanych opadów o charakterze burzowym, w zlewniach: Nidy, Czarnej Staszowskiej, Koprzywianki, Kamiennej, na mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły na terenie województwa oraz w zlewniach zurbanizowanych, prognozowane są wzrosty poziomu wody (lokalnie gwałtowne) w strefie stanów średnich oraz do dolnej części strefy stanów wysokich. Punktowo w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów możliwe są krótkotrwałe przekroczenia stanów ostrzegawczych.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Uwagi: W sytuacji wystąpienia istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska, informacja może ulec zmianie.  

Dyżurny synoptyk hydrolog: Wawrzyniec Kruszewski