Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty kryzysowe

Kradzież urządzenie promieniotwórczego

W dn. 15.07.2015 r. w Zabrzu skradziono urządzenie pomiarowe zawierające element promieniotwórczy. Nie rozbierać, powiadomić Policję (tel. alarmowy 112 lub 997)

Państwowa Agencja Atomistyki zaleca, aby pod żadnym pozorem nie otwierać urządzenia ponieważ nawet krótkotrwały kontakt z nieosłoniętym źródłem promieniotwórczym może stanowić poważne i bezpośrednie zagrożenie dla życia człowieka. W przypadku odnalezienia skradzionego urządzenia należy zabezpieczyć miejsce przed dostępem osób postronnych oraz niezwłocznie powiadomić Policję (tel. alarmowy 112), Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach(tel: 32 25 65 601, 32 25 52 195, 32 20 77 101) lub Centrum ds. Zdarzeń Radiacyjnych PAA (tel.: 22 19 430, 22 621 02 56).