Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty kryzysowe

Kradzież defektoskopu z wysokoaktywnym źródłem promieniotwórczym w Zabrzu!!!!

W dniu 15.07. 2015 r. Państwowa Agencja Atomistyki otrzymała zgłoszenie o kradzieży aparatu gammagraficznego (defektoskopu), służącego do prześwietlania różnego rodzaju materiałów (np. spawów). Aparat należący do Zakładu Badań Nieniszczących w Gliwicach skradziono w Zabrzu.

Państwowa Agencja Atomistyki zaleca aby pod żadnym pozorem nie otwierać urządzenia ponieważ nawet krótkotrwały kontakt z nieosłoniętym źródłem promieniotwórczym może stanowić poważne bezpośrednie zagrożenie dla życia człowieka. W przypadku odnalezienia skradzionego urządzenia należy zabezpieczyć miejsce przed dostępem osób postronnych oraz niezwłocznie powiadomić policję, Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach lub Centrum ds. Zdarzeń Radiacyjnych.

Dopóki źródło promieniotwórcze znajduje się wewnątrz urządzenia nie stanowi ono zagrożenia dla zdrowia i życia.

W przypadku bezpośredniego kontaktu z nieosłoniętym źródłem (przenoszenie w kieszeni, trzymanie w dłoni) osoba taka zagrożona jest otrzymaniem, w bardzo krótkim czasie, wysokich dawek (skutecznej, równoważnej na skórę) prowadzących do ostrych skutków deterministycznych.

Więcej infromacji na stronie Państwowej Agencji Atomistyki

http://www.paa.gov.pl/aktualnosc-115-kradziez_defektoskopu_z_wysokoaktywnym.html