Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty kryzysowe

Zablokowana DK 9

Zablokowana DK 9, 106+000, m. Klimontów

Zablokowana DK 9 Opatów - Rzeszów. Kilometraż zdarzenia: 106+000, m. Klimontów. Przewidywany czas utrudnienia: ok. 2,5h. Policja kieruje na objazdy w m. Łoniów na rondzie (skrzyżowanie DK 9 i DK 79) oraz w m. Lipnik na skrzyżowaniu DK 9 i DK 77.