OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 114 - Burze (stopień 3 i 2) Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 245 - gwałtowne wzrosty stanów wody [zlewnie dopływów Wisły] Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 173 - gwałtowne wzrosty stanów wody [Wisła od ujścia Kamiennej do Dęblina. Pilica] X

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty kryzysowe

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr 70 - możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr 70 - możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych

Stopień zagrożenia: 1

Biuro: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie

Obszar: Województwo świętokrzyskie - Nidy, Czarnej Staszowskiej, Koprzywianki, Kamiennej, Pilicy

Ważność: od 2014-09-21 13:00:00 do 2014-09-22 08:00:00

Przebieg: W związku z występującymi oraz prognozowanymi w dalszym ciągu opadami deszczu o charakterze burzowym (w ciągu dnia i nocy), w zlewniach: Nidy, Czarnej Staszowskiej, Koprzywianki, Kamiennej oraz w górnym biegu zlewni Pilicy, a także na mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły oraz w zlewniach zurbanizowanych na terenie województwa, prognozowany jest wzrost poziomu wody (lokalnie gwałtowny), w strefie stanów średnich oraz do dolnej części strefy stanów wysokich, z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych. Punktowo możliwe jest także krótkotrwałe osiągnięcie stanów alarmowych.

Prawdopodobieństwo: 70%

Uwagi: W sytuacji wystąpienia istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska, informacja może ulec zmianie.

Czas wydania: 2014-09-21 12:50:00

Synoptyk: Wawrzyniec Kruszewski