OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 165 - Upał (stopień 2) X

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty kryzysowe

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:56 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:56

Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

Stopień zagrożenia: 2

Ważność: od godz. 12:00 dnia 11.08.2014 do godz. 08:00 dnia 12.08.2014

Obszar: Zlewnie: Nidy, Czarnej Staszowskiej, Koprzywianki, Kamiennej, Pilicy (świętokrzyskie)

Przebieg: W związku prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu głównie o charakterze burzowym, w zlewniach: Nidy, Czarnej Staszowskiej, Koprzywianki, Kamiennej oraz w górnym biegu zlewni Pilicy, a także na mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły oraz w zlewniach zurbanizowanych na terenie województwa, w miejscach wystąpienia burz prognozowany jest wzrost poziomu wody (lokalnie gwałtowny), w strefie stanów średnich oraz do strefy stanów wysokich z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych. W przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów możliwe są także przekroczenia stanów alarmowych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Uwagi: W sytuacji wystąpienia istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska, informacja może ulec zmianie.

Dyżurny synoptyk hydrolog: Przemysław Plewa

Wiadomość SMS:

IMGW PIB OSTRZEGA:WEZBRANIE Z PRZEKR. ST.OSTRZ/2 zl:nidy, cz.staszowskiej, koprzywianki,kamiennej, pilicy(swietokrzyskie) od12:00/11.08.do 08:00/12.08.2014