Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty kryzysowe

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:53 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:53

Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

Stopień zagrożenia: 2

Ważność: od godz. 15:00 dnia 10.08.2014 do godz. 06:00 dnia 11.08.2014

Obszar: woj. Świętokrzyskie

Przebieg: W związku z prognozowanymi opadami deszczu o charakterze burzowym, w zlewniach: Nidy, Czarnej Staszowskiej, Koprzywianki, Kamiennej oraz w górnym biegu zlewni Pilicy, a także na mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły oraz w zlewniach zurbanizowanych na terenie województwa, prognozowany jest wzrost poziomu wody (miejscami gwałtowny), w strefie stanów średnich oraz do dolnej części strefy stanów wysokich, z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych, a w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów burzowych także alarmowych. Obecne przekroczenia stanów ostrzegawczych w zlewni Kamiennej będą się utrzymywać, a na skutek kolejnych prognozowanych opadów wystąpią dalsze wzrosty, miejscami z przekroczeniem stanów alarmowych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Uwagi: Brak

Dyżurny synoptyk hydrolog: Anna Śmiech

Wiadomość SMS:

IMGW PIB OSTRZEGA:WEZBRANIE Z PRZEKROCZENIEM STANOW OSTRZEGAWCZYCH/2 nida,czarna staszowska,koprzywianka,kamienna,gorna pilica od15:00/10.08.do06:00/11.08.2014