Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty kryzysowe

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr O:10 - wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr O:10

Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych

Stopień zagrożenia: 3

Ważność: od godz. 13:30 dnia 07.08.2014 do godz. 12:00 dnia 08.08.2014

Obszar: województwo świętokrzyskie

Przebieg: W związku z prognozowanymi opadami deszczu zarówno o charakterze burzowym jak i ciągłym, w zlewniach: Nidy, Czarnej Staszowskiej, Koprzywianki, Kamiennej oraz w górnym biegu zlewni Pilicy, a także na mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły oraz w zlewniach zurbanizowanych na terenie województwa, prognozowany jest wzrost poziomu wody (miejscami gwałtowny), w strefie stanów średnich oraz do dolnej części strefy stanów wysokich, z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych, a w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów burzowych także alarmowych. Obecne przekroczenia stanów ostrzegawczych w zlewni Kamiennej będą się utrzymywać, a na skutek kolejnych prognozowanych opadów wystąpią dalsze wzrosty, miejscami z przekroczeniem stanów alarmowych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%

Uwagi: Brak

Dyżurny synoptyk hydrolog: Przemysław Plewa

Wiadomość SMS:

IMGW PIB OSTRZEGA:WEZBRANIE Z PRZEKROCZENIEM STANOW ALARMOWYCH/3 wojewodztwo swietokrzyskie od13:30/07.08.do12:00/08.08.2014