OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 114 - Burze (stopień 3 i 2) Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 245 - gwałtowne wzrosty stanów wody [zlewnie dopływów Wisły] Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 173 - gwałtowne wzrosty stanów wody [Wisła od ujścia Kamiennej do Dęblina. Pilica] X

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty kryzysowe

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:48 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:48

Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

Stopień zagrożenia: 2

Ważność: od godz. 15:00 dnia 04.08.2014 do godz. 08:00 dnia 05.08.2014

Obszar: zlewnie: Nidy, Czarnej Staszowskiej, Koprzywianki, Kamiennej (świętokrzyskie)

Przebieg: W związku z występującymi oraz w dalszym ciągu prognozowanymi opadami deszczu o charakterze burzowym, w zlewniach: Nidy, Czarnej Staszowskiej, Koprzywianki oraz Kamiennej, a także na mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły oraz w zlewniach zurbanizowanych na terenie województwa, prognozowany jest wzrost poziomu wody (miejscami gwałtowny), w strefie stanów średnich oraz do dolnej części strefy stanów wysokich, lokalnie z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych, a punktowo w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów burzowych także alarmowych. Obecne przekroczenia stanów ostrzegawczych w zlewni Nidy i Kamiennej będą się utrzymywać. Na skutek kolejnych opadów mogą nastąpić dalsze wzrosty, miejscami z przekroczeniem stanów alarmowych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%

Uwagi: W sytuacji wystąpienia istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska, informacja może ulec zmianie.

Dyżurny synoptyk hydrolog: Przemysław Plewa

Wiadomość SMS:

IMGW PIB OSTRZEGA:WEZBRANIE Z PRZEKROCZENIEM STANOW OSTRZEGAWCZYCH/2 nida,cz.staszowska,koprzywianka,kamienna(swietokrzyskie) od15:00/04.08.do08:00/05.08.2014