OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 114 - Burze (stopień 3 i 2) Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 245 - gwałtowne wzrosty stanów wody [zlewnie dopływów Wisły] Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 173 - gwałtowne wzrosty stanów wody [Wisła od ujścia Kamiennej do Dęblina. Pilica] X

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty kryzysowe

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr 5 - wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych

Data i godzina wydania: 16.05.2014 - godz. 16:45

Nazwa biura prognoz hydrologicznych: BPH O/Kraków IMGW PIB

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr O:5

Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych

Stopień zagrożenia: 3

Ważność: od godz. 17:00 dnia 16.05.2014 do godz. 17:00 dnia 18.05.2014

Obszar: Wisła (świętokrzyskie)

Przebieg: W związku ze spływem wód opadowych oraz zwiększonym odpływem ze zbiorników retencyjnych, na Wiśle na terenie województwa, prognozowany jest dalszy wzrost poziomu wody w strefie stanów wysokich zprzekroczeniem stanów alarmowych.  Ze wzglądu na prognozowane w ciągu najbliższych dni opady o charakterze burzowym, na dopływach Wisły mogą wystąpić wzrosty stanu wody do strefy stanów wysokich z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%

Uwagi: Brak

Dyżurny synoptyk hydrolog: Przemysław Plewa