OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 52 - Oblodzenie, Przymrozki X

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty kryzysowe

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:96 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

Data i godzina wydania: 09.08.2013 - godz. 13:30
Nazwa biura prognoz hydrologicznych: BPH O/Kraków IMGW PIB

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:96

Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

Stopień zagrożenia: 2

Ważność: od godz. 13:30 dnia 09.08.2013 do godz. 12:00 dnia 10.08.2013

Obszar: zl. Nidy, Czarnej Staszowskiej, Kamiennej, Koprzywianki oraz na mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły (świętokrzyskie)

Przebieg: W związku z prognozowanymi opadami deszczu o charakterze burzowym w zlewniach Nidy, Czarnej Staszowskiej, Kamiennej, Koprzywianki i na mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły oraz w zlewniach zurbanizowanych, spodziewany jest wzrost poziomu wody do dolnej części strefy stanów wysokich, lokalnie z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych, a punktowo alarmowych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 75%

Uwagi: Brak
Dyżurny synoptyk hydrolog: Wawrzyniec Kruszewski

Wiadomość SMS:

IMGW PIB OSTRZEGA:WEZBR. Z PRZEKR. STANOW OSTRZ. I PUNKT. ALARM./2 zl.nidy,czarnej st.,kamiennej,koprzywianki(swietokrzyskie) od13:30/09.08.do12:00/10.08.2013

Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy

Oddział w Krakowie
ul. P. Borowego 14 
30-215 Kraków

tel.: (+48 12) 63 98 140, tel./fax : (+48 12) 639 82 65
email: 
 proghydro.krakow@imgw.pl