OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 114 - Burze (stopień 3 i 2) Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 245 - gwałtowne wzrosty stanów wody [zlewnie dopływów Wisły] Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 173 - gwałtowne wzrosty stanów wody [Wisła od ujścia Kamiennej do Dęblina. Pilica] X

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty kryzysowe

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 46 - burze z gradem

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 46
Nazwa biura IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawisko: stopień zagrożenia Burze z gradem/1
Obszar województwo świętokrzyskie
Ważność (cz. urz.) od godz. 12:00 dnia 08.06.2013 do godz. 24:00 dnia 08.06.2013
Przebieg Przewiduje się wystąpienie burz, lokalnie z opadami gradu, podczas których opady deszczu
wyniosą od 20 mm do 30 mm, a wiatr osiągnie w porywach do 70 km/h.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%):  80%
Uwagi Brak.
Dyżurny synoptyk Michał Solarz
Godzina i data wydania godz. 07:09 dnia 08.06.2013
SMS IMGW PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/1 woj.swietokrzyskie od 12:00/08.06 do
24:00/08.06.2013 burze, lok. grad, deszcz 20-30 mm, porywy 70 km/h
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie
dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.