Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 101 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych (Pilica do Zb. Sulejów) X

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty kryzysowe

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr 63 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

Data i godzina wydania: 06.06.2013 - godz. 13:31
Nazwa biura prognoz hydrologicznych: BPH O/Kraków IMGW PIB

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:60
Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych
Stopień zagrożenia: 2

Ważność: od godz. 15:00 dnia 06.06.2013 do godz. 15:00 dnia 07.06.2013
Obszar: Województwo świętokrzyskie
Przebieg: W związku z prognozowanymi w dalszym ciągu opadami deszczu o charakterze burzowym oraz spływem wód opadowych w zlewniach Nidy, Czarnej Staszowskiej, Koprzywianki, Kamiennej, a także na mniejszych ciekach na terenie województwa  i w zlewniach zurbanizowanych, możliwy jest ponowny wzrost poziomu wody w dolnej części strefy stanów wysokich z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych, a punktowo alarmowych. Obecne przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych będą się utrzymywać.
Na Wiśle przekroczenia stanów ostrzegawczych będą się utrzymywać na odcinku ujście Nidy - profil Zawichost.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%
Uwagi: Brak

Dyżurny synoptyk hydrolog: Anna Śmiech

Wiadomość SMS:
IMGW PIB OSTRZEGA:WEZBR. Z PRZEKROCZENIEM ST.OSTRZEGAWCZYCH/2 woj.swietokrzysk od15:00/06.06.do15:00/07.06.2013 Nida,Cz.Staszowska,Koprzywianka,Kamienna i Wisla